Lapišiška provází děti přírodovědným projektem v Krupce

aneb autorské čtení a mnoho další radosti

7. 10. 2021, MŠ Sluníčko Krupka (Krupka a Soběchleby)

V Mateřské škole Sluníčko v Krupce probíhá od 4. 10. do 15. 10. 2021 projekt s názvem Po stopách skřítka Lapišišky. Celkem 6 tříd plných šikovných dětí se na dva týdny zaměří na příběhy v pohádkové knížce, na Tiské stěny, les, kouzla, zvířátka a především také na přicházející podzim, který budou poznávat všemi smysly.

Jak se Lapišiška dostal do školky v Krupce? Jednoduše, napsal dětem dopis!

Z iniciativy paní ředitelky, Mgr. Bc. Evy Kyjovské, MBA, vznikla myšlenka spojit přírodovědně zaměřený projekt s nabídkou pohádek pro děti v mateřské škole. Zařídila, že skřítek Lapišiška poslal dětem moc krásný dopis, ve kterém se jim představuje a posílá jim výtisky svých pohádek. V dopise píše o přírodě, o tom, jak se v ní má člověk chovat, co je na ní krásné a zve je na procházku do Tiských skal.

Autorské čtení přineslo nejen radost, ale i dojetí

Paní ředitelka pozvala autorku pohádek, Evu Poslovou, do Krupky, aby dětem pověděla něco o skřítkovi a přečetla pohádku. Autorské čtení proběhlo nejprve v Krupce, kde děti uslyšely pohádku Lapišiška a loupežníci. Po krátkém povídání o pohádce a skřítkovi předala ředitelka školy jménem svým a všech dětí jako poděkování autorce velikou kytici a všichni se společně vyfotografovali.

Autorské čtení v MŠ Sluníčko Krupka, foto: MŠ Sluníčko

Následoval přejezd do budovy školky v Soběchlebech, kde autorku přivítaly obrázky a výtvory se skřítkem Lapišiškou. Zde se četla pohádka Jak Lapišiška ukázal mravenečkům správnou cestu. Autorka si s dětmi poté chvíli povídala o tom, jak se těší na výlet do Tisé a co je baví, když jdou na procházku do přírody. Závěrem děti přinesly autorce jako poděkování keramické a dřevěné výrobky s přírodními motivy, které jí budou připomínat jak Sluníčko, tak pohádkový les.

Děti předávají autorce dárky jako poděkování za čtení pohádek, Krupka – Soběchleby, foto MŠ Sluníčko

Celá akce byla velmi úspěšná a příjemná, velké poděkování proto patří především paní ředitelce Mgr. Bc. Evě Kyjovské, MBA a celému kolektivu učitelek, které celou akci pečlivě připravily a se skřítkem Lapišiškou budou dětem i nadále obohacovat nejen procházky, ale i další kreativní činnosti ve školce.

Dětem zůstaly na památku na autorské čtení soubory omalovánek a barevná pexesa s ilustracemi z pohádkové knížky.

Zajímavé odkazy: