Slavnostní křest knihy v Tisé 26. 4. 2019

V pátek 26. 4. 2019 proběhl v Tisé na obecním úřadě slavnostní křest nové dětské knihy s názvem Pohádky skřítka Lapišišky z Tiských skal. Autorkou je místní občanka Eva Berrová (nyní Poslová), která pohádky pokřtila společně se starostou obce Tomášem Kratochvílem a ředitelem Gymnázia Kadaň, jež knihu vydalo, Tomášem Oršulákem.

Tisková zpráva ke stažení v .pdf

Slavnostního křtu se zúčastnili zástupci tisovské základní školy, řada dětí, dospělých i další hosté. Po úvodních slovech proběhlo autorské čtení, do kterého se zapojila jedna z přítomných dívek. Následovalo losování o knihu zdarma, jehož vítězka si s knihou odnesla i dárkový koš s několika dobrotami a výtvarnými potřebami.

Na místě byla rovněž výstava dětských i autorských ilustrací. V dětském koutku si děti mohly vysoutěžit originální placku skřítka Lapišišky. O knihu byl velký zájem, většina z přítomných hostů si knihu zakoupila a autorka jim na místě do knihy vepsala věnování.

O vzniku knihy

První pohádku o Lapišiškovi autorka otiskla ve Zpravodaji obce Tisá v roce 2014. Byla to pohádka na pokračování. Myšlenka na vydání pohádek na sebe nenechala dlouho čekat. Přibližně o rok později bylo první ucelené neoficiální vydání pohádek věnováno autorčině kamarádce jako dárek k narození dcerky. Veřejnost se mohla se skřítkem Lapišiškou setkat kromě průběžně publikovaných pohádek ve Zpravodaji také v roce 2016, kdy proběhlo autorské čtení v rámci aktivity Knihytoč v Tisé, jehož součástí byla malá výstava textů. Díky spolupráci s tamější základní školu byla vyhlášena ilustrační soutěž, díky které se podařilo nasbírat různorodé podobizny skřítka tak, jak ho vidí děti. Všechny obrázky ze soutěže jsou v knize otištěny v samostatném oddíle. Tehdejší devatero pohádek bylo následně ještě rozšířeno o další tři pohádky. S nabídkou podpořit oficiální knižní vydání přišlo Gymnázium Kadaň, jehož nakladatelství zajistilo veškeré potřebné kroky k tomu, aby Pohádky skřítka Lapišišky mohly být nabídnuty široké veřejnosti. ´

Kdo je skřítek Lapišiška?

Postava skřítka Lapišišky je smyšlená, ale děj pohádek je zasazen do reálného prostředí Tiských stěn, lesů a okolní krajiny: „V Tiských skalách, kde je písku tolik, že by nikdo všechna zrnka spočítat nedovedl, a kde rostou stromy tak veliké a krásně zelené, zalíbilo se malému skřítkovi. Skřítek Lapišiška žije mezi skalami už odjakživa, ale nikdo ho tam nikdy ještě nespatřil. Lapišiška je dobrý skřítek, který pomáhá slušným a hodným lidem, a naopak škodí těm, co zlobí, ničí přírodu a zkrátka se nechovají tak, jak se sluší a patří.“ V pohádkách skřítek například trestá loupežníky, odměňuje statečnou Rozárku, připravuje lest na pytláka nebo sází kouzelný houbový prach, aby houby v lese krásně rostly. Objevuje se dokonce i jeho dobrá známá, víla Sněženka ze Sněžníku.

Jak knihu koupit?

Kontaktujte autorku na e-mailu skritek@lapisiska.eu, nebo se informujte na www.lapisiska.eu, kde budou postupně umisťovány informace o aktuálních prodejních místech. Prodejní cena je 175 Kč.

Zleva: Tomáš Oršulák (Gymnázium Kadaň), Eva Poslová (autorka, roz. Berrová), Tomáš Kratochvíl (starosta obce Tisá) křtí knihu